Home
What's New
Search Engine
Archives
Odyssey
Photo Gallery
Unit History
Unit Honors
TAPS
Voices Of Past
How To Submit

 

WATCHES FOUND ON DEVIL'S HILL

This material was shared by Paul Klinkenberg, Co÷rdinator Werkgroep Archeologie van WOII (Volunteers in Archeology in the Netherlands, dept. Nijmegen) who stated: that "the group "has made a three years investigation to the tracks which can been seen in the terrain 'Duivelsberg' (see attachments. 'Devills Hill' is the highest top - 'Hill 75.9' - in the terrain which we name nowadays 'Duivelsberg') due to the fightings during World War II.

At this moment we have made a start with the writing of the report of our observations in the field, historical context, landscape description, etc."

 The attachments that Paul referred to included a article regarding watches that were found by Roland Hilgers, another member of the archeology group.  The text is shown in its original Dutch form and an English translation is included.  Note; the Jumpmaster takes full responsibility for any errors made in the translation.

 

Roland Hilgers met gevonden horloges, staande in een schuttersputje gegooid dicht bij de Devil's Mountain.

... Controlled had ook de controle over het pad van de Duitse Wyler via Beek ging naar Nijmegen. Na de eerste geallieerde troepen op 17 september had bereikt, Nijmegen fords de Duitsers langs deze weg naar versterking voor de verdediging van de zuidelijke helling van de Waalbrug.

Op 19 september was luitenant John Foley van A Company, 508ste taak, ten koste van alles Hill te winnen 75,9 (Devil's Mountain). Dit werkte maar het bedrijf kan leggen met mannen van G Company, werd omsingeld en moesten om te gaan voor meerdere dagen met felle Duitse tegenaanvallen. In de nacht van 22 op 23 september gehoord Allsup onder aan de voet van de heuvel geluiden en wees naar nieuwe Duitse tegenaanval. Hij nam daarop gekregen kijken Beno en, ondanks zijn eerdere belofte, gooide hij het in de richting van de Duitse met de woorden: "Als je die verdomde horloge wilt, neem het" In zijn strijd rapport schrijft Beno hierover: "De jongens op gehoorsafstand had gelachen en maakte een aantal felle opmerkingen over het incident Het was het kind komische situatie dat hielp ons door die moeilijke tijden .." The American wist vijf dagen de staat werd geplaatst door de geallieerden veroverde gebied. Tot februari 1945 hield haar deel van de frontlinie.

Na der oorlog werd er nog een keer strijd gevoerd om Der Duivelsberg, zij het nu me politieke middelen.  Her was eeuwen lang Pruisisch, later Duits gebied geweest. Als compensatie voor de gelden oorlogsschade eiste de  Nederlands regreling een aantal gebieden op, waaronder de Duivelsberg.  de meeste van deze gebieden werden na verloop van tijd weer teruggeven, maar de Duivelsberg bleef Nederlands.

In 1970 weerd door over de Duivelsberg een natuurroute  (N70) aangelegd. In de beschrijving van deze wandeltocht werd met over de Duivelsberg als strijdtoneel.  Genieten van de natuur stond voorop .  de lokale bevolking wist natuurlijk wel van die gevechten hier in de septemberdagen plaatsgevonden. En ...

Roland Hilgers with the watches found, standing in a foxhole close to where they were thrown on the Devil's Mountain.

... The German also had control over the path of the Wyler that went from Beek to Nijmegen. After the first Allied troops had arrived on September 17 in Nijmegen the Germans sent reinforcements along this road for the defense of the southern ramp of the Waal Bridge.

On September 19 Lieutenant John Foley of A Company, 508th, was told to win, at all costs, Hill 75.9 (Devil's Mountain). This worked but the after the men of G Company were in posti9on they were surrounded and had to cope with fierce resistance for several days/

In 1970 repelled created by a natural route (N70) on Devil's Peak. In the description of this hike was treated with about the Duivelsberg as a battle scene. Enjoying nature prevailed. The locals knew of course that fighting occurred here in the Sept. days.

Copyright and all other rights reserved by the Family and Friends of The 508th Parachute Infantry Regiment Association or by those who are otherwise cited,
For problems or questions regarding this web site, please contact
Jumpmaster.